Birimler

Arkeoloji Uygulama Ala

  • Üniversitemizde bulunan Arkeoloji Uygulama Alanı öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirmelerine olanak sağlayacak ve tüm öğrencilerin zorunlu olarak eğitim göreceği bir birim olarak arkeoloji eğitimimize önemli bir katkı sağlamaktadır.
  • Birçok üniversitenin de arkeoloji ders programında yer alan “Arkeoloji’ de Yöntem Bilim, Malzeme Çalışması, Kazı Teknikleri, Tarih öncesi Dönemlerde Mimari Yapı Teknikleri” gibi uygulamalı dersler sadece teorik bilgilerin verilebileceği amfiler veya sınıflar yerine işte bu yeni birimde işlenebilmektedir.
  • Bu şekilde Arkeoloji Uygulama Alanı’nda gerçekleştirilen derslere katılan öğrenciler kazı öncesi tecrübe kazanmakta, çok istemelerine rağmen kazılara gelemeyen öğrenciler ise mezun olmadan önce bu tecrübeyi kısmen de olsa yaşamaktadır.
  • En önemlisi bölüme sadece bir üniversite diplomasına sahip olma kaygısıyla girmiş olan birçok öğrencimiz arkeolojinin önemini ve derinliğini kavrayarak bölümlerine daha çok sahip çıkmaktadır.

Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Turan Efe Laboratuarı

Arkeotek Laboratuarı