1.3. Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Deniz SARI (Merkez Müdürü)
Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ (Merkez Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Sinem TÜRKTEKİ (Merkez Müdür Yardımcısı)