2.18. Öğrenci katılımları

Merkezdeki etkinliklerde öğrenci katılımı ve aktif görev almaları sağlanmaktadır.