2.1. Bilgi Yönetimi

Üniversitemizdeki yazışmalar elektronik ortamda gerçekleşmekte olup yazışmaların çoğunluğu elektronik ortamda arşivlenmektedir. Merkez faaliyetlerimiz fotoğraf ve video ortamında kaydedilmekte olup Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü bilgisayarlarında arşivlenmektedir. Diğer yandan poster, broşür vs. gibi faaliyetler ile bağlantılı maddi kaynaklar da arşivimizde saklanmaktadır. Her türlü faaliyet öncesi ve sonrası süreçte düzenli toplantılar gerçekleştirilerek sözlü olarak değerlendirilme yapılmaktadır. Bunun dışında Merkezimizde Bilgi Yönetim Sistemi mevcut değildir.