1.3.1. Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Deniz SARI (Merkez Müdürü)
Doç. Dr. Murat TÜRKTEKİ (Merkez Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Sinem TÜRKTEKİ (Merkez Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Erkan FİDAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Levent UNCU (Üye)
Dr. Michele MASSA (Üye)