2.4. Veri toplama

Birimsel iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler yılda bir kez toplanmaktadır.