2.1. İzlemeler

Uygulama ve etkinliklerin ardından sonuç ve değerlendirme eğitimi veren uzmanlarca yapılmakta ve katılımcılara sertifika takdim edilmektedir.