1.2. Dengeler

İhtiyaçların belirlenmesi Merkez toplantılarında öğretim üyelerinin ortak kararı ile gerçekleşir. Kaynaklar Merkezin talepleri doğrultusunda Üniversite yönetimi tarafından sağlanır.