5.1. Faaliyetler

Deneysel arkeoloji konusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile ulusal ve uluslararası seminerler, kurslar ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikalar vermek. Arkeoparklar, açıkhava müzeleri, çocuklar ve toplum için arkeoloji gibi çok sayıda faaliyet ve aktivite için gerekli ve ihtiyaç duyulan alt yapıyı oluşturacak uzman bir ekip ve malzeme sağlamak ve bu alanda çeşitli faaliyetler yapmak.
Merkez bünyesinde “Deneysel Arkeoloji Uygulamaları ile Tarihöncesi Metalurji Teknikleri”, “Deneysel Arkeoloji Uygulamaları ile Tarihöncesi Dönem Çanak Çömlek Yapım Yöntemleri”, “Çocuklar için Arkeoloji” ve “Deneysel Arkeoloji Seminer ve Atölye Çalışmaları: Kemik Alet Teknolojisi” başlıkları altında etkinlik ve çalışmalar düzenlenmiştir. Etkinliklere devam edilecektir.