1. Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Uygulamalı çalışmalar sayesinde bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve süreklilik arz etmesi birimin araştırma stratejilerinin başında gelmektedir. Kaynak geliştirme amacıyla (örneğin merkez bünyesinde düzenlenecek ücretli kurslar), ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi stratejiler ile birimimiz bilimsel araştırmalarının çağdaş, nitelikli, verimli ve model oluşturabilecek bir eğitim anlayışını hedeflemekteyiz.