1.13. İşbirlikleri

Yurt dışı ve yurt içindeki üniversite, merkez ve laboratuvarlarla işbirliği sağlanmaya çalışılmaktadır.