1.6. Entegrasyon

Birimin idare ve uygulamaları kurum ile uyumludur.