4. 3. 1. Katkı yeterliliği

Katkı yeterliliğinin tespiti için öncelikle ölçme yöntemi hazırlanacaktır.