4.3. Eğiticilerin eğitimi

Merkez üyeleri, alanları ile ilgili yeni çıkan tüm kitap, makale ve süreleri yayınları düzenli olarak takip eder ve yeni bulgular ile yine düzenli olarak katıldıkları sempozyum ve kongreler ile merkezin çalışmaları için veri toplar.