2.3. Süreç destekleri

Birimimizde Bilgi Yönetim Sistemi mevcut değildir.