2.8. PUKO (Toplumsal)

Toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanamamaktadır. 2019 yılından itibaren çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.