2.12. İ.P. bilgilendirme

Merkezdeki kararlar ve uygulamalar konusunda bilgilendirme, EBYS sistemi, web sayfası duyuruları ve e-posta aracılığıyla yapılmaktadır.