3.4. Öğrenci katılımı

Öğrenci katılımı uygulama ve etkinlikler dahilinde katılımcı veya görevli şeklinde sağlanmaktadır.