1.12. İzleme

Performans göstergeleri için bkz. (http://w3.bilecik.edu.tr/deneyselarkeoloji/)