1.1. Değerler yansıması

Öğretim üyelerinin yürütmekte olduğu ve paydaşımız olan öğrencilerin de katıldığı bilimsel araştırmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleri belirlenen hedeflerimizle uyumlu bir şekilde gerçekleşmektedir.