1.1. Yetki dağılımı

Merkez üyeleri tüm süreçlerde yer almaktadır.