Teşkilat Şeması

Müdür

Yrd. Doç. Dr. Deniz SARI

Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKTEKi

Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Sinem TÜRKTEKİ

Yönetim Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Deniz SARI

Yrd. Doç. Dr. Murat TÜRKTEKi

Yrd. Doç. Dr. Sinem TÜRKTEKİ

Yrd. Doç. Dr. Michele MASSA

Yrd. Doç. Dr. Erkan FİDAN

Yrd. Doç. Dr. Levent UNCU