Teşkilat Şeması

Müdür

Doç. Dr. Deniz SARI

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Murat TÜRKTEKi

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Sinem TÜRKTEKİ