3.1.1. Fiziksel, teknolojik ve finansman

Bölüm bünyesine üniversite veya dış kaynaklar tarafından sağlanan teknik ekipmanlar, tüm öğretim üyeleri tarafından kullanılabilmektedir.