2.14. Dış paydaş

Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı konusunda anket ve bilgilendirme e-postaları uygulanmasına 2018 yılı itibariyle başlanmıştır.