2.2. Bilgilendirmeler

Tüm bilgilendirmeler merkez web sitesi üzerinden öğretim üyeleri tarafından yapılır.