2.6. Kalite kültürü

Merkez içinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesi için gerekli anket formları uygulanacak olup bölüm arşivinde saklanacaktır. Bu anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla toplantılar yapılacaktır.