2.9. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü tam olarak uygulanamamaktadır. 2019 yılından itibaren çalışmalarda kullanılmaya başlanacaktır.