2. 1. Planlama

Düzenlenecek etkinlikler için Üniversitemiz İdari Hizmetleri’nden hizmet alımı sağlanmaktadır.