3.2. Değerler

-Bilimin kabul ettiği evrensel değerlere bağlılık
-Sorumluluk bilinci
-Yenilikçilik
-İşbirliği, dayanışma ve paylaşma
-Şeffaflık
-Toplum Yararı