2.4. Temsil

Merkezde Kalite Yönetimi çalışmalarına henüz diğer paydaşların katılımı/temsiliyeti sağlanmamıştır.