1.4. Dış Paydaşlar

Dış paydaş olarak Arkeoloji Müzeleri, Koruma Kurulları, Ulusal ve Uluslararası Arkeoloji Enstitüleri ve Deneysel Arkeoloji Merkezleri değerlendirilmektedir.