2.17. D.P. katılımı

Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların doğrudan katılımı henüz sağlanmamıştır.