1.10. Birim kültürü

Merkezin geçmişi ve alışkanlıkları kalite güvence sistemi ile uyumludur.