1.6.1. Görev Tanımları

Merkezimizin görev önceliği bilimsel açıdan teorik ve uygulamalı bilginin en olumlu şekilde faaliyetler aracılığıyla katılımcılara aktarılmasıdır. Diğer yandan fakülte ve kurum içi yazışmalar zamanında ve eksiksiz bir şekilde yürütülmeye çalışılmaktadır.