1.8. Performans Göstergeleri

Merkezde gerçekleştirilen bilimsel araştırma, etkinlik ve uygulamalı arkeoloji çalışmaları.
(http://w3.bilecik.edu.tr/deneyselarkeoloji/)