1.1. Program tasarımı

Merkezde uygulama programlarının tasarlama yöntemleri, Bologna sürecine uygun olarak hazırlanmakta ve bununla ilgili merkezde düzenli toplantılar yapılmaktadır.