5.3. Şeffaflık politikaları

Birimimiz, çalışma ve faaliyetleri esnasında kurumumuza ait mevzuatlara bağlı kalmaktadır.