Misyon ve Vizyon

Uygulamanın çok önemli bir yer tuttuğu Arkeoloji’de yeni yaklaşımlar günden güne gelişmektedir. Ülkemizde artık arkeolojik kazı alanlarında disiplinler arası çalışmalara ve bunun yanı sıra kültürel mirasın korunması ile ilgili çok sayıda projeye rastlamaktayız. Toplumun her kesimine kültürel miras bilincini aşılama bağlamında bu tür projeler, arkeoloji parkları ve açık hava müzeleri son derece önemlidir. Bununla beraber, bu tür oluşumlarda sürekli uygulamalar  ve eğitim  gerçekleşememekte, deneysel arkeoloji bir araştırma yöntemi olarak gelişememekte ve bu alanda tanımlı uzmanlar yetişememektedir.

Bu sebeple, Deneysel Arkeoloji’nin eğitim sistemimize girmesi ve yeni bir boyut kazandırması; bu alanda eksikliğini duyduğumuz uzmanların yetişebilmesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin temel hedeflerden bir tanesidir.

Merkezimizn ana kuruluş amacı Arkeoloji eğitiminde bir araştırma yöntemi olarak deneysel arkeolojinin uygulanması ve geliştirilmesidir. Merkez faaliyetlerinin ana konusunu Arkeolojik buluntular ışığında, eski toplumları yeniden canlandırabilmek,  tarih öncesi teknolojileri dolayısı ile sosyal ve ekonomik sistemleri anlayabilmek ve bugünkü sistemler ile ilişkilendirebilmek için, insanın kültür tarihini oluşturan ilk ve en eski nesneler olan taş ve kemik alet teknolojileri ile madencilik, dokumacılık, çömlekçilik, mimari yapılar gibi her türlü buluntunun yeniden canlandırılmasına yönelik araştırma yöntemlerinin uygulanması ve geliştirilmesini içeren araştırmalar ve deneysel çalışmalar oluşturmaktadır.

Türkiye’de ilk kez Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülecek çalışmaların iki odak noktası vardır. Bunlar;

-Deneysel Arkeoloji’nin bir araştırma yöntemi olarak tanımlı bir hale gelmesi ve eğitim sistemimize kazandırılması ve

Toplum için arkeoloji ve kültürel miras çalışmalarıdır.