1.5.1. Yasa ve yönetmelikler

Birimimiz kurumumuzun belirlediği yönetmeliklere göre işlem yapmaktadır. Merkez yönetmeliği için
Bkz. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/129213