1.7. Stratejik entegrasyon

Stratejik plan ile birimin hedefleri ve yönetimi birbirleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.