5.2. Planlama

Kütüphane, laboratuvar, uygulama alanı gibi birimlerin kullanım saatleri ve kullanım kuralları ile ilgili gereklilikler, her sene başında tüm öğretim üye ve elemanları ve de öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen bölüm toplantısında öğrencilere duyurulur.