4.4.2. Yayımlar

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları birim faaliyet raporlarında derlenerek idari faaliyet raporu şeklinde yayımlanacaktır.