3.5.7. Eğiticilerin Eğitimi

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda güncelleme yöntemleri bulunmamaktadır.