3.3.12. Çıktı Ölçümleri

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden program ve ders öğrenme çıktıları BDY yoluyla ölçülme yöntemi bulunmamaktadır.