3.3.3.Yetkinlikler

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci merkezli eğitim modeli ve/veya aktif öğrenme konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirilme yöntemleri bulunmamaktadır.