3.2.1. Güncelleme

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden programı gözden geçirme ve güncelleme periyotları bulunmamaktadır.