3.3.5. Öğrenci Katılımı

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma yöntemi bulunmamaktadır.