3.3.7. Deneyimleme

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden staj ve işyeri eğitimi gibi Birim dışı deneyim kazanma programlarının yürütülme yöntemi bulunmamaktadır.

3.3.7.1. Süreçler

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden staj ve işyeri eğitimleri için tanımlı süreçler bulunmamaktadır.

3.3.7.2. Paydaş Güvenceleri

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden paydaşların katılımını güvence altına alma yöntemleri bulunmamaktadır.