3.3.9. Seçmeli Derslerin Yönetimi

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden seçmeli derslerin yönetimi ve bu konuda uygulanan mekanizmaları bulunmamaktadır.

3.3.9.1. Seçmeli Ders Uygulamaları Birimde uygulanan mekanizmalar;

Birimimizde eğitim-öğretim verilmediğinden uygulanan herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır.