4.2.3. İzleme

Birimimizin faaliyet raporları izlenmektedir. Elde edilen sonuçlardan durum analizi yapılarak zayıf yönlerimiz tespit edilerek farklı süreçlerde kullanılmaktadır.